มาร์เก็ตติ้งลิงกลับหัว
ชื่อเรื่อง
มาร์เก็ตติ้งลิงกลับหัว
ผู้แต่ง
รวิศ หาญอุตสาหะ
สำนักพิมพ์
เวิร์คพอยท์
เลขเรียกหนังสือ
658.8 .ร73ม

ทฤษฎีการตลาดที่เกิดจากการ กลับหัวคิดเมื่อมองกลับหัว ภาพที่เห็นจนเคยชินก็จะเปลี่ยนไป ความแปลกใหม่จะฉายชัด ความซ้ำซากจะตายไป นวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นไม่ยาก เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้คุณเห็น วิธีคิดจากหลากหลายธุรกิจทั่วโลก ที่ไม่จำเป็นต้องใหญ่ ไม่จำเป็นต้องไฮเทค ไม่จำเป็นต้องทุนหนา ก็ประสบความสำเร็จได้ วิธีคิดเหล่านี้จะช่วยลับคมสมอง ทำให้คุณเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น