The Journey เดินอีกทิศคิดอีกทาง
ชื่อเรื่อง
The Journey เดินอีกทิศคิดอีกทาง
ผู้แต่ง
เดอะ แพลตฟอร์ม
สำนักพิมพ์
เดอะ แพลตฟอร์ม
เลขเรียกหนังสือ
650.1 .ด75

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของ 7 Young Professional Gen Y จาก 7 สายอาชีพ กับแนวความคิดที่ต่างกันของการทำงาน พร้อมท้าทายกรอบแนวคิดเดิมๆของคำว่า “ความสำเร็จ” และจับเข่าคุยกับ Executive 3 ท่าน ที่จะมาแนะนำเทคนิคการทำงาน การสมัครงาน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง