รำกระบอง บำบัด(ทุก)โรค
ชื่อเรื่อง
รำกระบอง บำบัด(ทุก)โรค
ผู้แต่ง
สาทิส อินทรกำแหง
สำนักพิมพ์
อมรินทร์สุขภาพ
เลขเรียกหนังสือ
613.7045 .ส24

เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่เรียกว่า "รำกระบอง" ที่ประยุกต์มาจากศาสตร์ของการออกกำลังกายหลายแขนง  การออกกำลังกายด้วยท่ารำกระบองนี้ จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์สองอย่างพร้อมๆ กัน คือ ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย คือได้ใช้ทั้งกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ขณะเดียวกันก็ได้บริหารเพื่อการยืดหยุ่นและผ่อนคลายกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้ออีกด้วย