กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน
ชื่อเรื่อง
กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
634.772 .ก776

 

หนังสือที่แนะนำวิธีการปลูกและเทคนิคการขยายพันธุ์ที่ทั้งเกษตรกรและผู้ปลูกมือใหม่ สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น การบังคับกล้วยแทงเครือกลางลำต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตดีและช่วยลดต้นทุน การปลูกกล้วยสำหรับตัดใบขาย และการปลูกกล้วยในสวนผสม ทั้งยังได้รวบรวมประสบการณ์จากผู้ขายและแปรรูปกล้วยที่เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นและสามารถส่งขายออกต่างประเทศได้ มาให้ผู้อ่านได้ศึกษาโดยตรง ทั้งกล้วยทอด กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยกรอบ รวมถึงการแปรรูปเป็นของใช้ อย่างกระเป๋า เสื้อผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ และกระดาษใยกล้วย