จับแพะชนแกะขั้นเทพ
ชื่อเรื่อง
จับแพะชนแกะขั้นเทพ
ผู้แต่ง
ไพร บุญนอก
สำนักพิมพ์
พาสเทล พับลิชชิ่ง
เลขเรียกหนังสือ
658.872 .พ975
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ จากทั้งตัวผู้เขียนและเพื่อนๆ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการจับแพะชนแกะไว้เป็นตอนๆ อย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้เข้าใจทั้งหลักการและวิธีการในการสร้างรายได้ออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนที่น้อยมาก หรือไม่ลงทุนเลยถ้าคุณต้องการ