คิด พูด ทำ วิถีแจ็ค หม่า : Never give up : Jack Ma in his own words
ชื่อเรื่อง
คิด พูด ทำ วิถีแจ็ค หม่า : Never give up : Jack Ma in his own words
ผู้แต่ง
เรียบเรียงโดย Suk Lee และ Bob Song ผู้แปล : วรรธนา วงษ์ปิยะฉัตร
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
650.13 .ซ41

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านทั่วโลกเข้าใจ "แจ็ค หม่า" ได้ดีขึ้น ผ่านทางคำพูดของเขาเอง ที่ยกมาจากบทความในข่าว การแถลงในที่สาธารณะ บทสัมภาษร์ทางโทรทัศน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งได้ขุดค้นข่าวสารจากช่องทางเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ของจีน ทั้งในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของจีน และรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสุนทรพจน์จากการประชุมของกลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต