จริงๆ แล้วเจ้านายต้องการอะไรจากเรา
ชื่อเรื่อง
จริงๆ แล้วเจ้านายต้องการอะไรจากเรา
ผู้แต่ง
ฮิเดฮิโกะ ฮามาดะ
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ฮาวทู
เลขเรียกหนังสือ
658.3 .ฮ262

หนังสือเล่มนี้ ช่วยไขรหัสถอดสัญญาณความต้องการของคนเป็นเจ้านาย ซึ่งหลายครั้งไม่ได้สื่อสารออกมาให้เราเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา โดย "ฮิเดฮิโกะ ฮามาดะ" วิทยากรฝึกอบรมด้านการจัดการและการสื่อสาร ได้รวบรวมและสรุปออกมาเป็น 50 ประเด็นที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสำหรับทุกๆ คน โดยเฉพาะลูกน้อง ที่กำลังอยากแก้ปัญหาความน่าอึดอัดใจดังกล่าว และถือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง รวมถึงสร้างทักษะการบริหารและประคับประคองความสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่งถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับบุคลากรที่ต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรต่อไป