โฆษณาฆ่าไม่ตาย
ชื่อเรื่อง
โฆษณาฆ่าไม่ตาย
ผู้แต่ง
ฟอนส์ ฟาน ไดก์
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ฮาวทู
เลขเรียกหนังสือ
659.1 .ด91

ไกด์ไลน์การโฆษณาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าโลกแห่งการโฆษณาไปอย่างพลิกฝ่ามือ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้บุคคลในแวดวงโฆษณา หรือใครก็ตามที่สนใจ สามารถผลิตงานโฆษณาที่ได้ผล มีคุณค่า และประสบความสำเร็จ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ต่างไปจากเดิมอย่างมาก โดยอำนาจกลับกลายไปอยู่ในมือของผู้บริโภค และการโฆษณาแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป