สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์
ชื่อเรื่อง
สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์
ผู้แต่ง
อุรากา วัฒนะโชติ
สำนักพิมพ์
อมรินทร์เฮลท์
เลขเรียกหนังสือ
612.84 .อ472

ฟื้นฟูดวงตาด้วยวิถีธรรมชาติผสมผสานศาสตร์แห่งเซไตย ชี่กง และโยคะ ทางเลือกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะสายตาสั้น เอียง ยาว สายตาขี้เกียจ สายตาสูงวัย ตาบอดสี ดวงตาล้า พร่ามัว หรือปวดกระบอกตา จากการใช้สายตาอย่างหนัก วิธีนี้ยังช่วยฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยที่ดวงตา ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม และโรค CVS อย่างได้ผล แค่ฝึกวันละ 15 นาที และเสริมอาหารให้ดวงตาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถฟื้นฟูดวงตาให้ดีขึ้นได้ จนคุณไม่ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชีวิต