กินเป็น สุขภาพดี 24 ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง
กินเป็น สุขภาพดี 24 ชั่วโมง
ผู้แต่ง
พงศ์เทพ สิทธิน้อย
สำนักพิมพ์
เอ็นเค มีเดีย
เลขเรียกหนังสือ
613 .พ28

คู่มือที่จะคอยบอกให้ทุกๆคน รู้ถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ข้อดีข้อเสียของอาหารแต่ละอย่างที่เรากินในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแนะนำประโยชน์ของการกินอาหารชนิดต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของตัวเอง เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ