ทำปุ๋ยไส้เดือนใช้เอง
ชื่อเรื่อง
ทำปุ๋ยไส้เดือนใช้เอง
ผู้แต่ง
ชารีย์ บุญญวินิจ
สำนักพิมพ์
บ้านและสวน
เลขเรียกหนังสือ
631.86 .ช273

รวมเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน โดยใช้ไส้เดือนเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารให้กลายเป็นเม็ดปุ๋ย พร้อมเคล็ดลับการดูแล และสูตรการใช้ปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือน ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณค่าทางอาหาร เหมาะกับพืชผักแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบ พืชกินดอก และผลไม้ ให้เจริญเติบโตงอกงาม