สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม : หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่
ชื่อเรื่อง
สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม : หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่
ผู้แต่ง
Larry Keeley ผู้แปล : จุติพงศ์ ภูสุมาศ และ สุวิสา แซ่อึ้ง
สำนักพิมพ์
ไอดีซี
เลขเรียกหนังสือ
658.4063 .ค37

นำเสนอเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และสร้างนวัตกรรมได้กับทุกองค์กรและทำได้จริง ประกอบด้วยบทวิเคราะห์องค์กร ซึ่งประสบความสำเร็จในรอบ 30 ปีที่ผ่านมากอย่างมากมาย เจาะลึกถึงวิธีการที่พวกเขาใช้และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก พร้อมแนะนำกลวิธีในการนำไปประยุกต์ใช้แบบไม่ต้องคิดเอง ตลอดจนแนะนำเครื่องมือในการใช้วิเคราะห์บริษัทอื่นๆ ในท้องตลาดเพื่อค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนความคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับนวัตกรรมไปสู่ความเป็นจริงผ่านการใช้เทคนิคระดับมืออาชีพ