ผู้นำสมอง ใครๆ ก็เป็นได้
ชื่อเรื่อง
ผู้นำสมอง ใครๆ ก็เป็นได้
ผู้แต่ง
ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สำนักพิมพ์
เนชั่นบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
658.4092 .ธ13

 หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวสนุกๆ พร้อมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง สอดแทรกด้วยทฤษฎีการเป็นผู้นำสมองจากแหล่งความรู้ระดับโลก และประสบการณ์ทำงานกับองค์กรนับร้อยแห่งในเมืองไทยของ “ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์” เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวของ “Brain-Based Leadership” ซึ่งเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เข้ากับภาวะผู้นำ