บ้าน...ใครๆ ก็มีได้
ชื่อเรื่อง
บ้าน...ใครๆ ก็มีได้
ผู้แต่ง
ศิริรัตน์ ศรทัตต์
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ How-to
เลขเรียกหนังสือ
643.12 .ศ37

คู่มือสำหรับคนที่ใฝ่ฝันจะมีบ้านเป็นของตนเอง ให้ข้อมูลครบ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน พร้อมอธิบายด้วยภาพ อธิบายตั้งแต่วิธีการเลือกซื้อบ้าน การดูทำเล ฮวงจุ้ย เส้นทางสู่การเก็บเงิน การผ่อนบ้านอย่างชาญฉลาด การตกแต่งต่อเติม จนไปถึงเรื่องนิติบุคคล