ทำสติ๊กเกอร์ LINE ขายเป็นล้าน
ชื่อเรื่อง
ทำสติ๊กเกอร์ LINE ขายเป็นล้าน
ผู้แต่ง
วีรวุฒิ หาญสมบัติ
สำนักพิมพ์
วิตตี้กรุ๊ป
เลขเรียกหนังสือ
658.872 .ว37ท
หนังสือที่อธิบายทุกกระบวนการอย่างละเอียด เกี่ยวกับการทำสติ๊กเกอร์เพื่อส่งขาย ผ่าน Line Creators Market เริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ทำสติ๊กเกอร์ขาย หรือที่เรียกว่า "ครีเอเทอร์" (Creator) การเตรียมเอกสารด้านภาษี แนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์หลากหลายแง่มุม การวาดภาพสติ๊กเกอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปต่างๆ บทสัมภาษณ์แนวคิดและแนวทางคนทำสติ๊กเกอร์ ช่องทางการโปรโมตสติ๊กเกอร์ LINE ไปจนถึงช่องทางการทำเงินกับสติ๊กเกอร์ Line ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งอธิบายกติกาและข้อกำหนดต่างๆ ของ Line ที่ผู้ทำสติ๊กเกอร์ขายจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย