My little garden สวนผักกลางเมือง
ชื่อเรื่อง
My little garden สวนผักกลางเมือง
ผู้แต่ง
ชายเล็ก บดินทร์
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
635 .ช26
หนังสือที่จะกระตุ้นจิตสำนักของผู้คนในเมืองใหญ่ให้สนใจดูแลตัวเองมากขึ้น ผู้เขียนได้ทดลองเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ส่งต่อความรู้สึกดีๆต่อกัน ผ่านสวนผักเล็กๆกลางเมือง หากใครที่ต้องการจะหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยพืชผัก "My Little Garden" จะเป็นตัวแทนของเพื่อน มาชวนคนเมืองจัดสรรพื้นที่จำกัดของตนให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว นำเสนอทางเลือกเพื่อให้เรียนรู้การปลูกผักเบื้องต้น จนอาจทำให้คนเมืองอย่างเราๆ รักผัก และเพลิดเพลินไปกับนานาเคล็ดลับในการปรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่