อร่อยตามกรุ๊ปเลือด
ชื่อเรื่อง
อร่อยตามกรุ๊ปเลือด
ผู้แต่ง
อังคณา ศุภกิจวณิชโชค
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ Cuisine
เลขเรียกหนังสือ
641.563 .อ79

แนะนำเมนูอาหารสำหรับคนในกรุ๊ปเลือดต่างๆ เพื่อให้เลือกกินได้เหมาะสม ซึ่งการกินตามกรุ๊ปเลือดนั้น ถือเป็นศาสตร์แห่งการกินปรับสมดุล ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการแพทย์ ผลที่ได้รับคือการมีรูปร่างสมส่วน ลดการเป็นภูมิแพ้ การอักเสบต่างๆในร่างกาย และสุดท้ายคือลดการเกิดมะเร็ง เนื้อหาของหนังสืออธิบายถึงที่มาของอาหารกับกรุ๊ปเลือด และบอกถึงอาหารชนิดต่างๆที่แต่ละกรุ๊ปเลือดควรกินหรือหลีกเลี่ยง ในเมนูอาหารจะแบ่งเป็นกรุ๊ปละ 15 เมนู รวม 4 กรุ๊ป จะได้เป็น 60 เมนู พร้อมแนะนำส่วนผสมต่างๆที่สามารถนำมาดัดแปลงเพิ่มเติมในสูตรนั้นได้