คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking
ชื่อเรื่อง
คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking
ผู้แต่ง
Bill Burnett และ Dave Evans ผู้แปล : เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
สำนักพิมพ์
บุ๊คสเคป
เลขเรียกหนังสือ
650.1 .บ59

"ชีวิตที่ดี" เป็นเป้าหมายที่ใครต่อใครใฝ่หา แต่ชีวิตไม่ได้มีสูตรตายตัวเหมือนคณิตศาสตร์ เราต่างเผชิญปัญหาไม่คาดคิด ทางเลือกโหดหิน และความล้มเหลวได้ทุกเมื่อ การฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตไม่อาจพึ่งพาโชคหรือความทุ่มเทเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย 'สายตา' ที่มองทะลุถึงปัญหาและแก้ไขให้ถูกจุด นี่คือวิธีคิดอย่างนักออกแบบ หรือ Design Thinking