บริหารนิ้ว บริหารสมอง ต้านภัยอัลไซเมอร์
ชื่อเรื่อง
บริหารนิ้ว บริหารสมอง ต้านภัยอัลไซเมอร์
ผู้แต่ง
ทะคุจิ ชิระซะวะ
ผู้แปล : ฉวีวงศ์ อัศวเสนา
สำนักพิมพ์
อมรินทร์สุขภาพ
เลขเรียกหนังสือ
615.822 .ช37

 

แนะนำท่าบริหารนิ้วมือแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นสมอง และป้องกันภาวะสูญเสียความทรงจำหรือโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากกลไกสมองที่ควบคุมความเคลื่อนไหวของนิ้วมือมีขอบเขตการทำงานกว้างขวางที่สุด ดังนั้นการบริหารนิ้วมือที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการใช้กลไกการทำงานของสมองในขอบเขตที่กว้างยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสมองกลีบหน้าและสมองกลีบท้ายทอย ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นบริเวณที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาตั้งแต่ช่วงที่โรคอัลไซเมอร์เริ่มแสดงอาการ