Talk like TED : the 9 public-speaking secrets of the world's top minds
ชื่อเรื่อง
Talk like TED : the 9 public-speaking secrets of the world's top minds
ผู้แต่ง
Carmine Gallo
สำนักพิมพ์
St. Martin's Press
เลขเรียกหนังสือ
658.452 .G344T 2014

 

Carmine Gallo นักเขียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Communication ได้ทำการศึกษารวบรวมเทคนิคในการนำเสนอ อ้างอิงกับผลการวิจัยทางสมอง เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นทางสมองและอารมณ์ ที่จะทำให้การนำเสนอของเราออกมาได้อย่างดีเยี่ยม อย่างที่นักพูดใน TED นำเสนอกัน หนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Emotional (สร้างความรู้สึกร่วม), Novel (แนะนำสิ่งใหม่ๆ), และ Memorable (ทำให้น่าจดจำ) ทำให้การพูดหรือการนำเสนอนั้นได้ใจผู้ฟังและเรื่องราวเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ใน Talk Like TED เล่มนี้นั่นเอง