เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์
ชื่อเรื่อง
เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์
ผู้แต่ง
นพ.คาโต้ โทะชิโนะริ
สำนักพิมพ์
Amarin Health
เลขเรียกหนังสือ
616.831 .ท82

ปลุกสมองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่ สร้างกิจกรรมในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อยกระดับการตื่นตัวของสมองในยามเช้า เช่น การกลับมาใส่ "ชุดชั้นในเซ็กซี่" อีกครั้ง การปรุงอาหารโดยใช้อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด ฯลฯ