ปลูกผักกันเถอะ (Let’s Do Some Gardening)
ชื่อเรื่อง
ปลูกผักกันเถอะ (Let’s Do Some Gardening)
ผู้แต่ง
ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม)
สำนักพิมพ์
อมรินทร์
เลขเรียกหนังสือ
635 .ศ373 2561

นี่ไม่ใช่หนังสือวิชาการ แต่เป็นการเล่าเรื่องให้อ่านกันอย่างง่ายๆ เป็นการปลูกเพื่อบริโภคกันในครัวเรือนตามประสาคนเมืองที่ไม่เคยทำมาก่อน เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวความคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ นอกจากจะส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจอีกด้วย