ไม่ต้องลงทุนมาก ก็ชนะใจคนด้วยวิถีเล่าปี่
ชื่อเรื่อง
ไม่ต้องลงทุนมาก ก็ชนะใจคนด้วยวิถีเล่าปี่
ผู้แต่ง
ภาณุมาศ เมืองพรหม
สำนักพิมพ์
นานา
เลขเรียกหนังสือ
895.13 .ภ244

วิธีการบริหารงานของเล่าปี่ ผู้นำระดับโลกที่มีทั้งความสามารถและปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จ การใช้ความทะเยอทะยานเป็นแรงขับ ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งคุณธรรม ประกอบด้วยตัวอย่างของวิธีคิดและวิธีการใช้ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นข้อเตือนใจ