ของขวัญแด่พ่อ
ชื่อเรื่อง
ของขวัญแด่พ่อ
ผู้แต่ง
สุวิสุทธิ์
สำนักพิมพ์
สถาพรบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
895.915 .ส473

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนบันทึกเหตุการณ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติอันน่าประทับใจ ตลอดจนบอกถึงความรู้สึกของราษฎร์ผู้ถวายสิ่งของแด่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน