เมืองเย็น
ชื่อเรื่อง
เมืองเย็น
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ ติปยานนท์
สำนักพิมพ์
สมมติ
เลขเรียกหนังสือ
895.911 .อ54ม 2556

กวีนิพนธ์เล่มเล็กของ อนุสรณ์ ติปยานนท์ แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ ที่ล้วนสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม ที่ว่างบนลานหญ้าหน้าบ้านอาจหมายถึงอิสระเสรีที่รอคอยการเติมเต็มจากสิ่งมีชีวิตอื่น บันไดของสถานที่ทำงานนั่นใช่เศษเสี้ยวของความพยายามในการผูกสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหรือไม่ ร่วมหาคำตอบระหว่างบรรทัดได้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนผลลัพธ์ทางความรู้สึกจะอิ่มเอมหรือซึมเซา ย่อมแตกต่างตามแต่ปัจเจกบุคคล