ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ชื่อเรื่อง
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ผู้แต่ง
ซะการีย์ยา อมตยา
สำนักพิมพ์
๑oo๑ ราตรี
เลขเรียกหนังสือ
895.911 .ซ11 2553

กวีนิพนธ์ที่นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล จนถึงระดับสังคม ไม่ผูกกับยุคสมัย ไม่มีพรมแดน ข้ามมิติเวลา และมิติพื้นที่ มีความลุ่มลึก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ จนสามารถคว้ารางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2553 ไปครอง