เลิศล้ำในโลกหล้า
ชื่อเรื่อง
เลิศล้ำในโลกหล้า
ผู้แต่ง
อ้อม ประนอม
สำนักพิมพ์
สถาพรบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
895.915 .อ96

หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ซึ่งมีสาระแง่คิดที่ดี มีประโยชน์ หากนำไปพิจารณาไตร่ตรองและปฏิบัติให้เหมาะกับตน ก็จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นมงคลแก่ชีวิต โดยเสริมคำอธิบายและตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ก่อให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาชีวิต