ประมวลพระราชดำรัสดับวิกฤติชาติ
ชื่อเรื่อง
ประมวลพระราชดำรัสดับวิกฤติชาติ
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ
สำนักพิมพ์
กรีน-ปัญญาญาณ
เลขเรียกหนังสือ
895.915 .ภ46ป 2557

หนังสือเล่มนี้ ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ในช่วงที่เกิดวิกฤติขึ้นในสังคม ทั้งวิกฤติทางการเมือง วิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติจากภัยธรรมชาติ มาประมวลไว้ในที่เดียวกัน โดยได้ระบุหัวเรื่องย่อยที่ตรัสถึงไว้ในพระราชดำรัสด้วย ช่วยให้สะดวกแก่การอ่าน เพื่อให้เราทุกคนในฐานะคนไทย ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเตือนสติตนเองไม่ว่าจะเป็นในห้วงยามใด