เป็นเธอที่ดีกว่าเดิม : Become a better you
ชื่อเรื่อง
เป็นเธอที่ดีกว่าเดิม : Become a better you
ผู้แต่ง
ปะการัง
สำนักพิมพ์
แพรว
เลขเรียกหนังสือ
895.914 .ป11ปน

รวมความเรียง 20 เรื่องเล่มใหม่ของปะการัง ที่มีเนื้อหาให้แง่คิดมุมมองต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลง เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดไม่ขังอยู่ในกรอบเดิม เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำต่างๆที่ไม่สร้างสรรค์ เลือกทำแต่สิ่งที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยสำนวนภาษาอันชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม