facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่
ชื่อเรื่อง
facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่
ผู้แต่ง
ชาติ กอบจิตติ
สำนักพิมพ์
หอน
เลขเรียกหนังสือ
895.914 .ช243

หนังสือที่ว่าด้วย ทรรศนะ วิธีคิด การใช้ชีวิต ประสบการณ์ และชะตากรรมของผู้เขียน เป็นข้อมูลเท็จจริงที่บันทึกด้วยวันเวลา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในโลกของความจริง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากนักเขียนเป็นคนกำหนดวาง หรือที่เราเรียกกันว่าการวางพล็อตเรื่อง ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจินตนาการอันปราดเปรื่องของผู้มีอาชีพเป็นนักประพันธ์แต่อย่างใด หากแต่เกิดขึ้นจากความจริงเป็นตัวกำหนด หลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงไม่พ้น เปลี่ยนพล็อตไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้แม้กระทั่งอยากจะสลับเรื่อง จะวางเรื่องนั้นไว้ก่อนเรื่องนี้ ก็ทำไม่ได้ เพราะมีเวลาแห่งความจริงขีดเส้นไว้