(หา) เรื่องที่บ้าน
ชื่อเรื่อง
(หา) เรื่องที่บ้าน
ผู้แต่ง
ชาติ กอบจิตติ
สำนักพิมพ์
หอน
เลขเรียกหนังสือ
895.914 .ช241ห

จากคอลัมน์ในนิตยสาร “สีสัน” ของ "ทิวา สาระจูฑะ" ซึ่งได้นำออกมาตีพิมพ์เป็นหนังสือให้ผู้อ่านได้อ่านและสัมผัสถึงเรื่องราวและเป็นข้อคิดต่างๆ ที่ผู้อ่านจะได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นเล่มๆ นี้ต้องมีการเกลาคำและเลือกเนื้อหาให้ทันสมัยไม่ให้ล้าหลัง