ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก
ชื่อเรื่อง
ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก
ผู้แต่ง
รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
959.3024 .อ51

เรื่องราวของสมเก็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปัญหาที่ท้าทายนักประวัติศาสตร์และนักศึกษาในหลายแขนงวิชาตลอดมา บางประเด็นก็มีการตีความไปบ้างแล้ว บางประเด็นก็รอคอยการวินิจฉัยหรือสืบค้นต่อไป