Nowhere Girl
ชื่อเรื่อง
Nowhere Girl
ผู้แต่ง
Juli Baker & Summer
สำนักพิมพ์
a book
เลขเรียกหนังสือ
910.4 .ช527

หนังสือที่วาดความทรงจำจากการไปฝึกงานที่เบอร์ลินสามเดือน ได้เจอเพื่อนใหม่นานาชาติ ได้เรียนรู้ชีวิต และทำให้เติบโตขึ้นทีละน้อย ประกอบกับความซุกซนของลายเส้นและสีสันสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียน จะทำให้ผู้อ่านอบอุ่นหัวใจ และอยากออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตตัวเอง