บนแผ่นดินแหลมทอง ร้อยบ้าน ร้อยเมือง : ประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยา
ชื่อเรื่อง
บนแผ่นดินแหลมทอง ร้อยบ้าน ร้อยเมือง : ประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยา
ผู้แต่ง
ภาสกร วงศ์ตะวัน
สำนักพิมพ์
ศรีปัญญา
เลขเรียกหนังสือ
959.3022 .ภ28

ก่อนหน้านี้นักประวัติศาสตร์เชื่อกันตามข้อสรุปของฝรั่งว่า คนไทมาจากเทือกเขาอัลไต อพยพกันมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถออกมาตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรน่านเจ้า ก่อนจะแตกเมืองมาสร้างสุโขทัย แล้วอยุธยา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาจากการที่นักประวัติศาสตร์ใช้หลักฐานจากการใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา โดยทำเป็นมองเมินว่าในภูมิภาคที่ราบภาคกลางของสยามในอดีตนั้น ทั้งที่มีชุมชนและมีเมืองมากมายเราก็ไม่สนใจกลับโยนไปให้เป็นเมืองของมอญและเขมรอะไรโน้นไปเสีย ที่เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่ง ก็คือมาจากเรื่องวิธีคิดของชาตินิยมที่ปลูกฝังกันมาอย่างหนักในช่วงตั้งไข่ของการศึกษานั้นเอง คือช่วงสมัยของท่านผู้นำ จอมพลป.พิบูลสงคราม ที่ทำให้เรามักย้อนกลับไปสนใจในความเป็นไทยกันจนลืมไปว่า แท้จริงเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหล่ะ