อินเดียไม่เคยเปลี่ยน เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยน
ชื่อเรื่อง
อินเดียไม่เคยเปลี่ยน เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยน
ผู้แต่ง
เกศรินทร์ ล้ำศิริเจริญโชค
สำนักพิมพ์
อมรินทร์แทรเวล
เลขเรียกหนังสือ
915.4 .ก587

หนังสือท่องเที่ยวแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือสารคดีท่องเที่ยว เรื่องเล่าที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่าน กรณีที่อยากไปอินเดีย แต่ก็กลัวๆ กล้าๆ ไปดี ไม่ไปดี ซึ่งถ้าได้อ่านแล้วน่าจะช่วยตัดสินใจได้หรือเป็นแรงกระตุ้นให้ออกเดินทาง สำหรับส่วนที่สอง คือคู่มือท่องเที่ยว เผื่อว่าหลังจากที่อ่านส่วนแรกจบแล้ว เกิดอยากไปอินเดียปุบปับ ก็นำไปเป็นคู่มือท่องเที่ยวได้เลย หากคุณอยากไปอินเดีย ก็ต้องไปอินเดียนะ เพราะถ้ารอให้อินเดียเปลี่ยน ชาตินี้เราคงไม่ได้ไปเหยียบดินแดนสุดยี้ในตำนานแน่นอน