Fifty shades of work : หลายเฉดชีวิตนอกระบบ
ชื่อเรื่อง
Fifty shades of work : หลายเฉดชีวิตนอกระบบ
ผู้แต่ง
ณัฐเมธี สัยเวช
สำนักพิมพ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขเรียกหนังสือ
920.7 .ฟ36

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ 10 ชิ้น ตั้งแต่ดารานักแสดงหญิง นักเขียน หนุ่มเบสต์เซลเลอร์ ฟรีแลนด์งานหนังสือ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักดนตรี ผู้รับเหมา คนขายหมูทอด คนปลูกผัก พ่อค้าเร่ ไปจนถึงขายถั่วในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นความหลากหลายของลักษณะอาชีพและวิถีชีวิต และความใฝ่ฝันร่วมกันว่าด้วยความมั่นคงในชีวิตและการบรรลุเสรีภาพบางประการ