มหามงคลเหนือเกล้าฯ : ธ สถิตในดวงใจ ตลอดกาล
ชื่อเรื่อง
มหามงคลเหนือเกล้าฯ : ธ สถิตในดวงใจ ตลอดกาล
ผู้แต่ง
พ. สุวรรณ
สำนักพิมพ์
บ้านมงคล
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .พ84 2559

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรต่างๆ ระหว่างที่ทรงผนวช ซึ่งเป็น “มหามงคลเหนือเกล้าฯ” ที่จะจารึกอยู่ในความทรงจำของชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน