ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9
ชื่อเรื่อง
ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9
ผู้แต่ง
โรม บุนนาค
สำนักพิมพ์
สยามบันทึก
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .ท86

หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอเรื่องราวของทศพิธราชธรรมในการปกครองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยยกเอาหลักธรรมทั้ง 10 ข้อ ในทศพิธราชธรรม มาเปรียบให้เห็นเรื่องราวในพระราชประวัติการปกครองแผ่นดินของในหลวง ว่าพระองค์ทรงมีหลักธรรม 10 ประการอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพในหลวงที่หาชมยากอีกด้วย