มนตรากัมพูชา
ชื่อเรื่อง
มนตรากัมพูชา
ผู้แต่ง
วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ทราแวล
เลขเรียกหนังสือ
915.96 .ว78ม

คู่มือท่องเที่ยวกัมพูชา มนตราแห่งอาเซียน ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งเรื่องกิน เที่ยว ช็อปปิ้ง ใน 7 เมืองยอดนิยม เสียมราฐ พนมเปญ พระตะบอง ศรีโสภณ กัมปงธม กัมปอต และสีหนุวิลล์ พร้อมความรู้ประวัติศาสตร์แบบอินไซด์ เที่ยวง่ายไม่ต้องพึ่งทัวร์ มาเปลี่ยนประเทศใกล้ตามาเป็นประเทศใกล้ใจกันดีกว่า รับรองว่าถ้าลองไปสัมผัสสักครั้ง แล้วคุณจะหลง มนตรากัมพูชา อย่างถอนตัวไม่ขึ้น