กาลเวลาจารึกคน
ชื่อเรื่อง
กาลเวลาจารึกคน
ผู้แต่ง
ประมนต์ สุธีวงศ์
สำนักพิมพ์
โพสต์ พับลิชชิง
เลขเรียกหนังสือ
923.2593 .ป717

หนังสือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและประสบการณ์การทำงานของ "คุณประมนต์ สุธีวงศ์" ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย รวมไปถึงการทำงานเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย นำเสนอพร้อมข้อคิดในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านครอบครัว สังคม และการบริหารงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคน เพราะหากทั้งสามสิ่งที่กล่าวถึงนั้นมีความมั่นคง แข็งแรง เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ และมีวิธีการปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งอย่างถูกต้อง การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป