สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Reminiscence of Rattanakosin I (1851-1911)
ชื่อเรื่อง
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Reminiscence of Rattanakosin I (1851-1911)
ผู้แต่ง
ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี
สำนักพิมพ์
สยาม เรเนซองส์
เลขเรียกหนังสือ
959.35 .ภ11

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 จำนวนกว่า 80 ภาพ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ โดยนำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น