เที่ยวพม่า ซ่าอย่างอินดี้
ชื่อเรื่อง
เที่ยวพม่า ซ่าอย่างอินดี้
ผู้แต่ง
อรวินท์ เมฆพิรุณ
สำนักพิมพ์
โปรวิชั่น
เลขเรียกหนังสือ
915.91 .อ77

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพม่า ตั้งแต่งบประมาณ การเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จากประสบการณ์จริงของผู้เขียน คุณจะได้สัมผัสกับความหลากหลาย และความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ตองจี ยองชเว ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เป็นต้น