ฟอนตามาร่า รัฐบาลที่ไม่ปล้นคนจนจงเจริญ
ชื่อเรื่อง
ฟอนตามาร่า รัฐบาลที่ไม่ปล้นคนจนจงเจริญ
ผู้แต่ง
อิกนาซิโอ ซิโลเน่
สำนักพิมพ์
มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม
เลขเรียกหนังสือ
รป .ซ3785

หนังสือที่จะทำให้คุณรู้สึกสะเทือนใจสูงเล่มหนึ่ง บางครั้งถึงกับต้องเบือนหน้าหนีจากหน้าหนังสือ เรื่องราวของความอยุติธรรมคือปัญหาใหญ่ และ “อิกนาซิโอ ซิโลเน่” ได้ใช้การเขียนส่องแว่นขยายให้เห็นถึงความชั่วช้าเจ็บปวด และสิ่งนี้ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ว่าระบบรัฐบาลของสหภาพโซเวียต จะมีทัศนคติต่อวรรณกรรมที่ปฏิบัติอย่างแท้จริงนี้อย่างไร ฟอนตามาร่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยตัวของมันเอง การช่วยกันเพิ่มจำนวนพิมพ์ของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นภาระหน้าที่ของนักปฏิวัติทุกคน