ฟ้าบ่กั้น
ชื่อเรื่อง
ฟ้าบ่กั้น
ผู้แต่ง
ลาว คำหอม
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์อ่าน
เลขเรียกหนังสือ
รส .ค28ฟ 2555

จากหนังสือต้องห้าม และถูกรัฐบาลเผาทิ้งในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สู่การยอมรับให้เป็น “วรรรกรรมแห่งฤดูกาล” อันหมายถึงฤดูกาลแห่งการยากไร้ ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ยาวนานมากของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน สะท้อนแนวคิดที่แตกต่างระหว่างคนกรุงกับคนอีสานผ่านเรื่องราวที่สนุกและย่อยง่ายได้เป็นอย่างดี