เราต่างหลงทางในความเป็นผู้ใหญ่
ชื่อเรื่อง
เราต่างหลงทางในความเป็นผู้ใหญ่
ผู้แต่ง
Bushy
สำนักพิมพ์
อาเธน่า
เลขเรียกหนังสือ
รส .บ42

15 เรื่องสั้นสะท้อนเรื่องราวของหนุ่มสาว ที่กำลังหลงทางจากการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย การเดินทางระหว่างเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ เป็นเหมือนทางเดินที่เต็มไปด้วยหลุมอากาศ เราต่างล้มลุก คลุกคลาน เต็มไปด้วยความสงสัย และไม่รู้แม้กระทั่งว่าวันพรุ่งนี้เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างไร เนื้อหาในเล่มสะท้อนความเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย และเป็นกำลังใจให้คนหนุ่มสาวทุกคนที่กำลังหลงทาง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่ได้เดินอยู่คนเดียว