ล้อเกวียนบนหลังคา
ชื่อเรื่อง
ล้อเกวียนบนหลังคาโรงเรียน
ผู้แต่ง
Meindert De Jong
สำนักพิมพ์
ทับหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
รป .จ92

มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ไม่ใช่หรือที่เริ่มต้นมาได้จากความฝัน แน่นอนถ้าเธอยังคงแต่นั่งฝันกันต่อไป มันก็จะเป็นแค่ความฝันอยู่อย่างนั้น แล้วมันก็จะเริ่มเก่าและตายจากไปในที่สุด แต่ถ้าเธอเริ่มต้นด้วยความฝันแล้วต่อเติมด้วยการลงมือกระทำ นั่นไม่ใช่หนทางของการสร้างความฝันให้เป็นจริงหรอกหรือ