The Residence : เรื่องลับในทำเนียบประธานาธิบดี
ชื่อเรื่อง
The Residence : เรื่องลับในทำเนียบประธานาธิบดี
ผู้แต่ง
Kate Anderson Brower ผู้แปล : บุญญรัตน์
สำนักพิมพ์
ยิปซี กรุ๊ป
เลขเรียกหนังสือ
รส .บ727

หนังสือเล่มนี้ ได้บันทึกการหวนรำลึกถึงความทรงจำของผู้ที่ทุ่มเททั้งตัวและหัวใจ ทำงานรับใช้ผู้นำแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่ในทำเนียบขาวมาตลอดห้าสิบปี เปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีที่ครองตำแหน่งผู้บริหารประเทศมาแล้วถึงสิบคน และมีเหตุวิกฤติที่เกิดขึ้นจนนับครั้งไม่ถ้วน บางครั้งคำพูดที่ออกมาอาจบ่งบอกถึงความน้อยใจ แต่ก็มีมากที่เป็นเรื่องของความรักใคร่ใยดี ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน และที่แน่นอนก็คือ ทุกคนต่างให้สัมภาษณ์อย่างภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะส่วนหนึ่งของทำเนียบขาว