หุบผาราชินี
ชื่อเรื่อง
หุบผาราชินี
ผู้แต่ง
พงศกร [นามแฝง]
สำนักพิมพ์
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง
เลขเรียกหนังสือ
นว .พ28ห

เพราะภารกิจขุดค้นหาสุสานโบราณของราชินีอียิปต์แห่งราชวงศ์ที่ 6 ในครั้งนั้น ทำให้นิมมานไม่อาจเดินทางไปร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสของนิลปัทม์และเจ้าชายชัยทัศน์แห่งราชรัฐมันตราปุระได้ แต่เพราะภารกิจในครั้งนั้น ทำให้นิมมานย้อนเวลากลับไปสู่อดีตกาล หลายพันปีก่อนคริสตศักราช สมัยที่เจ้าหญิงอังค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่