เพลงขลุ่ยในฝัน (Strange news from another star and other stories)
ชื่อเรื่อง
เพลงขลุ่ยในฝัน (Strange news from another star and other stories)
ผู้แต่ง
Hermann Hesse (ผู้แปล : สดใส)
สำนักพิมพ์
เคล็ดไทย
เลขเรียกหนังสือ
รป .ฮ58พ 2561

หนังสือรวมนิทานและเรื่องสั้นของ เฮอร์มานน์ เฮสเส  ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะเร้นลับของจิตใจมนุษย์ได้อย่างมีเสน่ห์ชวนติดตาม  สอดแทรกกลวิธีทางจิตวิเคราะห์  เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริงของ ‘อาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลา’ ของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง  แสดงถึงความเป็นอมตะในคุณลักษณะบางประการของมนุษย์