เบสเมนต์ มูน
ชื่อเรื่อง
เบสเมนต์ มูน
ผู้แต่ง
ปราบดา หยุ่น
สำนักพิมพ์
ไต้ฝุ่น
เลขเรียกหนังสือ
นว .ป72บ

นวนิยายชวนให้ใคร่ครวญถึงอนาคตระยะใกล้ของสังคมอำนาจนิยม ที่ดูเหมือนพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะไม่ได้สร้างประโยชน์โพดผลใดๆ นอกเสียจากช่วยรักษา ‘ระเบียบ’ และ ‘ความมั่นคง’ ของรัฐ ซึ่งจริงๆ แล้วก็หมายถึงการสอดแนมและกวาดล้างกลุ่มคนที่กระด้างกระเดื่องและตั้งคำถามกับความชอบธรรมของผู้ปกครอง